6η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου<br>Δήμου Ζηρού
 • Post category:ΝΕΑ

6η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Ζηρού

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 6η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Ζηρού, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος
Φιλιππιάδας την Τετάρτη 27 Απριλίου 2022, με ώρα έναρξης 19:00΄, με φυσική παρουσία
για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο και με τηλεδιάσκεψη για όσους
δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου
10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, Φ.Ε.Κ. 55/11-03-2020, τεύχος Α΄,
της αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 22206/16-04-2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, Φ.Ε.Κ. 1882/16-04-2022,
τεύχος Β΄, και των αριθ. 163/33282/29-05-2020, 426/77233/13-11-2020 και 643/69472/24-09-2021
εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη
απoφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Παροχή γνώμης επί του σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης και του σχεδίου Τεχνικού
  Προγράμματος οικονομικού έτους 2022 του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών
  Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Α. Σ. Δ. Σ. Α. Π. Η.).
 2. Έγκριση σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2022.
 3. Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και λειτουργίας κατά τα Σάββατα, Κυριακές και εξαιρέσιμες
  ημέρες της Καθαριότητας και της Πολιτικής Προστασίας για το έτος 2022.
 4. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας προς εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην
  Κοινότητα Θεσπρωτικού Δήμου Ζηρού (κεραίες κινητής τηλεφωνίας).
 5. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας προς εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων.
 6. Παραχώρηση απλής χρήσης όχθης της Λίμνης Ζηρού, με την διενέργεια δημοπρασίας.
 7. Έγκριση τροποποίησης Σχεδίου Διανομής Συνοικισμού Γυμνοτόπου του έτους 1967, στο
  οικοδομικό τετράγωνο 9.
 8. Καθορισμός δράσεων πυροπροστασίας έτους 2022.
 9. Ειδική αιτιολόγηση για την εκτέλεση έργων – εργασιών.