2η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού<br>Συμβουλίου Δήμου Ζηρού
  • Post category:ΝΕΑ

2η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Ζηρού

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 2η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Ζηρού, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Καταστήματος Φιλιππιάδας την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023, με ώρα έναρξης
19:00΄, με φυσική παρουσία και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 78 του Νόμου 4954/2022, (Φ.Ε.Κ. 136/09-07-2022, τεύχος Α΄), και του αριθ.
πρωτ. 46731/13-07-2022 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, τηρουμένων των μέτρων
προστασίας για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19, όπως αυτά προβλέπονται
στις εκάστοτε Κ.Υ.Α., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της
ημερήσιας διάταξης :

Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Ζηρού, οικονομικού έτους
2023 και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (πίνακα στοχοθεσίας) του Δήμου Ζηρού
για το οικονομικό έτος 2023.