1η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού 2024
 • Post category:ΝΕΑ

1η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού 2024

Σας προσκαλούμε στην 01η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Ζηρού, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος
Φιλιππιάδας, την Δευτέρα 08 Ιανουαρίου 2024, και ώρα 19:00΄, με φυσική
παρουσία, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ΄ αριθ. 1327/110556/2023 και υπ΄ αριθ.
1328/110575/2023 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και των άρθρων 4 και 8 του
Νόμου 5056/2023 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης :

 1. Εκλογή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού για τη δημοτική περίοδο
  Ιανουάριος 2024 – Ιούνιος 2026.
 2. Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού για τη δημοτική
  περίοδο Ιανουάριος 2024 – Ιούνιος 2026.
 3. Εκλογή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού για τη δημοτική περίοδο
  Ιανουάριος 2024 – Ιούνιος 2026.
 4. Εκλογή μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου
  Ζηρού για τη δημοτική περίοδο Ιανουάριος 2024 – Ιούνιος 2026.

Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος
Ευαγγέλου Χρήστος