Πρόσκληση για την 4η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού
  • Post category:ΝΕΑ

Πρόσκληση για την 4η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 4η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φιλιππιάδας την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022, με ώρα έναρξης 19 : 00΄, με φυσική παρουσία για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο και με τηλεδιάσκεψη για όσους δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, Φ.Ε.Κ. 55/11-03-2020, τεύχος Α΄, της αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 14709/11-03-2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, Φ.Ε.Κ. 1099/11-03-2022, τεύχος Β΄, και των αριθ. 163/33282/29-05-2020, 426/77233/13-11-2020 και 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης