Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων συγκρότησης μητρώου επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση στo πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση δεξιοτήτων των ανέργων, ηλικίας 24-69, μέσω Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων
  • Post category:ΝΕΑ

Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων συγκρότησης μητρώου επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση στo πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση δεξιοτήτων των ανέργων, ηλικίας 24-69, μέσω Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης “Αναβάθμιση δεξιοτήτων των ανέργων, ηλικίας 24-69, μέσω Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας”, και καλεί επιχειρήσεις ώστε να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους δια ζώσης στα γραφεία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας (Γ. Σεφέρη 3, Πρέβεζα ΤΚ 48100) για την προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης. Το έργο απευθύνεται σε 41 συνολικά ωφελούμενους, άνεργους εγγεγραμμένους στον Δ.ΥΠ.Α., τουλάχιστον απόφοιτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης, στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας, με σκοπό αφενός την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και αφετέρου την εργασιακή τους επανένταξη. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) και από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ

Για περαιτέρω πληροφοριες πισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Πρέβεζας www.prevezachmaber.gr