Με 30 Θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζηρού στις 4 Ιουλίου

Με 30 Θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζηρού στις 4 Ιουλίου

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Τετάρτη  04  Ιουλίου  2018  και  ώρα  19 : 00΄ σε  συνεδρίαση για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :

 1. Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2018.
 2. Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών - υπηρεσιών -έργων ).
 3. Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  γενικών  υπηρεσιών  και  εργασιών. 
 4. Έγκριση  διενέργειας  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  ειδών  καθαριότητας  και  ευπρεπισμού  του  Δήμου  Ζηρού  και  των  Νομικών  Προσώπων  Δημοσίου  Δικαίου,  για  το  οικονομικό  έτος  2019.
 5. Έγκριση  διενέργειας  ανοικτού  ηλεκτρονικού  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  με  τίτλο : « Προμήθεια  τροφίμων  για  το  Δήμο  Ζηρού  και  τους  Φορείς  του,  για  το  οικονομικό  έτος  2019 ».
 6. Έγκριση  και  διάθεση  δαπάνης  για  το  δεύτερο  Συμπόσιο  γαστρονομίας  Λάκκας  Σουλίου ( Δημοτικής  Ενότητας  Θεσπρωτικού  και  Τοπικής  Κοινότητας  Κρανέας ).
 7. Διαγραφή ? διόρθωση  οφειλών  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού.
 8. Λήψη  απόφασης  για  απαλλαγή  από  την  καταβολή  διοδίων  των  μόνιμων  κατοίκων  του  Δήμου  Ζηρού  στον  πλευρικό  σταθμό  διοδίων  του  ανισόπεδου  κόμβου  Γοργομύλου  της  Ιόνιας  Οδού. 
 9. Ονομασία  οδών  και  πλατειών.
 10. Έγκριση  θέσεων  απασχόλησης  σπουδαστών  των  Επαγγελματικών  Σχολών  Μαθητείας  Άρτας  του  ΟΕΑΔ  ( ΕΠΑ. Σ.  Μαθητείας  του  ΟΑΕΔ ),  που  επιθυμούν  να  κάνουν  την  πρακτική  τους  άσκηση  στο Δήμο  Ζηρού.
 11. Έγκριση  Απολογισμού  Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού,  οικονομικού  έτους  2017.
 12. Έγκριση  Απολογισμού  Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού,  οικονομικού  έτους  2017.
 13. Έγκριση  της  αριθ. 90/2018  απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  « Οργανισμός  Δημοσίου  Δικαίου  Δήμου  Ζηρού »  που  αφορά  την  τροποποίηση  του  Οργανισμού  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  ( Ο. Ε. Υ. )  του  Νομικού  Προσώπου.
 14. Έγκριση  της  αριθ. 104/2018  απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  « Οργανισμός  Δημοσίου  Δικαίου  Δήμου  Ζηρού »  που  αφορά  την  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού,  οικονομικού  έτους  2018.
 15. Έγκριση  της  αριθ.  17/2018  απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Ζηρού  ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. )  που  αφορά  την  έγκριση  του  Ισολογισμού  και  των  αποτελεσμάτων  χρήσεως  οικονομικού  έτους  2017. 
 16. Έγκριση  διοργάνωσης  της  ετήσιας  εμποροπανήγυρης  Θεσπρωτικού,  καθορισμός  χώρου  για  τη  διοργάνωσή  της  και  έγκριση  του  τρόπου  διοργάνωσης  και  λειτουργίας  αυτής.
 17. Έγκριση  διοργάνωσης  της  ετήσιας  εμποροπανήγυρης  Φιλιππιάδας,  καθορισμός  χώρου  για  τη  διοργάνωσή  της  και  έγκριση  του  τρόπου  διοργάνωσης  και  λειτουργίας  αυτής.
 18. Έγκριση  παραχώρησης  κατά  χρήση  του  Δημοτικού  Σχολείου  Κερασώνος  στον  εκπολιτιστικό  σύλλογο  Κερασώνος  « Ο  Άγιος  Απόστολος  Παύλος »  για  την  στέγασή  του.
 19. Έγκριση  παραχώρησης  κατά  χρήση  του  Νηπιαγωγείου  Κερασώνος  στον  ΤΟΕΒ  ΚΕΡΑΣΩΝΑΣ ? ΠΑΝΑΓΙΑΣ  για  την  στέγασή  του.
 20. Χορήγηση  άδειας  δικαιωμάτων  διέλευσης  δικτύων  ηλεκτρονικών  επικοινωνιών,  στην  Τοπική  Κοινότητα  Κλεισούρας  και  στην  Τοπική  Κοινότητα  Παναγιάς  ( Γωνιά )  Δήμου  Ζηρού,  από  την  εταιρεία  RURAL  CONNECT  ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ  ΔΙΚΤΥΑ,  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΙΔΙΚΟΥ  ΣΚΟΠΟΥ.
 21. Τροποποίηση ? συμπλήρωση  της  αριθ.  315/2016  προηγούμενης  απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  θέμα : « Τροποποίηση  Σχεδίου  Διανομής  Συνοικισμός  ?? Γυμνότοπος ??  του  έτους  1967,  στο  οικοδομικό  τετράγωνο  9  ». 
 22. Αποδοχή  απόφασης  ένταξης  στο  Πρόγραμμα  « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ »,  στα  πλαίσια  της  πρόσκλησης  ΙΙΙ  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  της  πράξης  με  τίτλο : « Προμήθεια ? Τοποθέτηση  εξοπλισμού  για  την  αναβάθμιση  παιδικών  χαρών  του  Δήμου  Ζηρού »,  συνολικού  προϋπολογισμού  214.000,00 ?,  αποδοχή  των  ειδικών  όρων  αυτής  και  εγγραφή  της  πράξης  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  του  Δήμου  Ζηρού.
 23. Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Βελτίωση  υποδομών  υπαίθριων  δραστηριοτήτων  Τοπικής  Κοινότητας  Γυμνοτόπου ».
 24. Έγκριση  3ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Ανάπλαση  κεντρικής  πλατείας  Φιλιππιάδας ».
 25. Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Επισκευές  του  σχολικού  κτιρίου  του  οικισμού  Ηλιοβουνίου  της  Τοπικής  Κοινότητας  Νέας  Κερασούντας  και  μετατροπή  του  σε  εκθετήριο  χώρο  για  την  ανάδειξη  της  λαογραφικής  κληρονομιάς ».
 26. Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  εργασιών του έργου  με τίτλο : « Αντικατάσταση  δικτύου  αμιαντοσωλήνων  στην  Τοπική  Κοινότητα  Πέτρας  Δήμου  Ζηρού ».
 27. Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου με τίτλο : « Κατασκευή  χώρων  πάρκινγκ  στη  Φιλιππιάδα ».
 28. Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου με τίτλο : « Συντήρηση  οδικού  δικτύου  ( δημοτική,  αγροτική  οδοποιία ) ».
 29. Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με τίτλο :  « Κατασκευή  δικτύου  και  μονάδας  επεξεργασίας  λυμάτων  στον  τέως  Δήμο  Κομποτίου ».
 30. Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Δημάρχου  Δήμου  Ζηρού.