Με 19 Θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζηρού στις 20 Μαρτίου

Με 19 Θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζηρού στις 20 Μαρτίου

Καλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φιλιππιάδας την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017 και ώρα 19 : 00΄ σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση διενέργειας δαπανών ( προμηθειών ? υπηρεσιών ? έργων ).

2. Έγκριση έκθεσης εσόδων ? εξόδων του 4 ου τριμήνου έτους 2016 του προϋπολογισμού του Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2016.

3. Διαγραφή ? διόρθωση οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Ζηρού.

4. Αποδοχή ποσού 215.000,00 ? από την Περιφέρεια Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : « Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Ανωγείου Δήμου Ζηρού » και τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος έτους 2017 του Δήμου Ζηρού για την εγγραφή

του παραπάνω έργου σε αυτό.

5. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » για ένταξη της πράξης με τίτλο : « Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό Θεσπρωτικού της Τ. Κ. Θεσπρωτικού του Δήμου Ζηρού ».

6. Έγκριση της αριθ. 11/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζηρού ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. ) που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2017.

7. Αποδοχή μιας (01) φοιτήτριας του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ. Ε. Ι. Ηπείρου, για την πραγματοποίηση της πρακτικής της άσκησης στο Δήμο Ζηρού.

8. Έγκριση θέσεων μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. του προγράμματος « Μεταλυκειακό έτος ? τάξη Μαθητείας » για το σχολικό έτος 2017 ? 2018 στο Δήμο Ζηρού και έγκριση διάθεσης πίστωσης.

9. Τροποποίηση της αριθ. 06/2015 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : « Καθορισμός δικαιούχων χρήσης κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Ζηρού και καθορισμός ανώτατου μηνιαίου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων ».

10. Ορισμός μελών για τη σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ζηρού.

11. Εκλογή δύο (02) τακτικών μελών από το σύνολο των συνδυασμών της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή, όταν αυτή επιλαμβάνεται, κατά τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα, ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο του Δήμου, για τη δημοτική περίοδο Μαρτίου 2017 ? Αυγούστου 2019.

12. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ζηρού στο « Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και κυκλική οικονομία », με διακριτικό τίτλο : « ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ », έγκριση καταστατικού και διακήρυξης και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ζηρού.

13. Επικαιροποίηση του εγχειριδίου Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου Ζηρού.

14. Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού.

15. Καθορισμός εργασιών και τρόπος εκτέλεσης έργων ενταγμένων στο τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2017.

16. Εξέταση αιτήματος του Κατσάνου Ιωάννη του Αθανασίου που αφορά κυκλοφοριακή σύνδεση ακινήτου του.

17. Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο : « Βελτίωση και εκσυγχρονισμός ομβροδεξαμενών του Δήμου Ζηρού ».

18. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο : « Πυροπροστασία Δάσους Ζηρού ».

19. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου και Αντιδημάρχων Δήμου Ζηρού.